Dermatologia

  • diagnozowanie i leczenie chorób skóry
  • diagnozowanie i prowadzenie zwierząt z alergiami
  • zeskrobiny
  • badania cytologiczne
  • posiewy bakteriologiczne i mykologiczne
  • trichogramy
  • biopsje i badania histopatologiczne
  • leczenie chorób skóry związanych z zaburzeniami endokrynologicznymi