Neurologia

  • konsultacje neurologiczne
  • diagnozowanie i leczenie chorób obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego
  • diagnozowanie i prowadzenie pacjentów z padaczką
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie rehabilitacyjne