Ortopedia

  • Konsultacje chirurgiczne, ortopedyczne i neurologiczne
  • Wczesne rozpoznawanie i leczenie  problemów aparatu ruchu psów i kotów
  • Wczesne rozpoznawanie i leczenie dysplazji stawów biodrowych psów
  • Wczesne rozpoznawanie i leczenie dysplazji stawów łokciowych  psów
  • Leczenie zwichnięć stawu biodrowego
  • Leczenie uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego
  • Leczenie zwichnięć rzepki,
  • Pomoc pacjentom pourazowym
  • Wszechstronne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów psów i kotów
  • Badania mazi stawowej